Det dåliga samvetets konstanta varande.

Nehepp hörrni, det var inte så livat här! Istället för att be om ursäkt, så konstaterar jag bara att det är svårt att få ihop allting och blogga på regelbunden basis.

Sedan senaste inlägget har mitt fackliga engagemang ökat ännu mer, det blir lätt så, engagerar man sig i en sak tenderar det att generera ännu mer engagemang i andra änden. Bloggmässigt hålls det på med lite olika andra format för tillfället, jag har fått förtroende på årsmötet i den fackliga sektionen att inte bara vara ordinarie styrelseledamot men även agera som informations och opinionsansvarig för sagda sektion. Yttermera kommer jag tillsammans med en kamrat förmodligen att redigera/styra upp/bullra fram en podcast antingen mer formellt eller som ett privat sidoprojekt, kring facklig organisering i prekära arbeten inom Kommunals avtalsområden.

Hösten, eller snarare allt efter och innan valet 2014 andades fackligtpolitisk och facklig kamp, då mitt förbund hade en egen valrörelse där vi kampanjade för de frågor som våra medlemmar utsett som de viktigaste för deras vardag. Rätt till heltid, Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, Fler unga med fasta jobb i välfärden, Sänkta avgifter till akassan och höjt tak samt införandet av en tredelad föräldraförsäkring. Alla dessa punkter håller jag självfallet med om till fullo, även om jag personligen skulle föredra en ännu mer långtgående inriktning kring föräldraförsäkringen, en helt individualiserad sådan. Men på det hela taget andades den progressivitet. Resultatet är än så länge lite svårtolkat och jag vet inte riktigt hur jag ska tolka resultatet. Däremot blev det tydligt att vi verkligen engagerade och nådde ut till medlemmarna i LO-distriktet i Stockholms län, där (jag även sitter som ordinarie representantskapsmedlem). Mer ingående detaljer i den frågan kan ni finna här http://www.losthlm.se/medlemmarnas-roster-allt-mer-polariseradeanalys-av-lo-kollektivet-i-stockholms-lans-syn-pa-valet-2014
Glädjande är att vänsterpartie, mitt parti nådde 17,6% och Socialdemokraterna som jag ser som det enda partiet förutom V som jag har en ideologisk koppling och framförallt en historisk koppling till, landade på 39,8%.

Smolket i bägaren är det faktum att SD nådde 15,4% av distriktets röster, kampen måste fortsätta. Att LO-distriktet har närmare 300.000 röstberättigade är faktiskt av substansiell betydelse för riksdagsvals-siffrorna. Dessvärre lider kamrater inom Transport och Byggnads av ett stort antal medlemmar som inte bara röstar men även är medlemmar i SD, förklaringarna varierar, men deras branscher är under stor internationell konkurrens, med utpräglad lönedumpning, vilket är obehaglig politisk mylla för SDs retorik. Medecinen stavas Kollektivavtal eller rättare sagt att man sätter upp krav på att alla som arbetar i Sverige skall omfattas av kollektivavtal, för att motverka lönedumpning, i den mån det är görbart. Bara så kommer vi åt polariseringen av arbetsmarknaden, bara så kan vi visa solidaritet med de vänner som kommer utomlands ifrån för att arbeta i Sverige. I min värld finns det inga gränser, alla är välkomna hit, men ingen skall bli utnyttjad löne eller villkorsmässigt.

Detta blev fackligt värre, men finns det något viktigare? Avslutningsvis kan jag berätta att jag under hösten och framåt har gått den Fackligpolitiska Aftonskolan i ABF, Socialdemokraterna och Kommunals regi. En fantastisk tvärfacklig politisk kurs där vi har träffats en gång i veckan för en föreläsning och diskussion. Inte bara har det tillfört många dimensioner kunskapsmässigt utan jag har även vunnit 26 fantastiska kamrater från flera LO-förbund.

Kampen fortsätter!

Vystoskij

P.S Se inte denna blogg som död, men återigen hänvisar jag till Twitter, @vysotskij för den som vill ha mer av den vara som undertecknad är. Förmätet av mig att anta att det finns ett behov på marknaden, men jag ser att det fortfarande är en del trafik i den här genrella riktningen. D.S

Annonser

Eliten och dess prestigeföremål

Titeln anspelar på de praktfulla fornfynd som har gjorts i mossar de senaste århundradena. För visst är det intressant att det under tusentals år har funnits samhällskretsar som är förmer? Under bronsåldern var det troligtvis de som hade makt över kontaktnätverken till kontinenten som var samhällets elit, de som kunde komma över den åtråvärda metallen. Dessa föremål ska inte ses som ett isolerad ting, utan med dem kom ett religiöst system och även ett socialt system! De oerhört praktfulla föremålen som nedlades som offer i igenväxande sjöar representerade dels ett religiöst/ceremoniellt syfte, man blidkade vilka gudar det än må ha varit genom att nedsänka stora bronssköldar, svärd eller lurar.
Likaså tros det ha haft ett samhällsbevarande syfte vid sidan av det rituella, genom att manifestera sin makt (Brons var dyrt…väldigt dyrt), så lades bronsföremål till allas åsyn som ett offer.

Är det inte då intressant hur symbolerna för makt och välstånd kommer att bytas ut i våran tid. Att Reinfeld har en klocka för 86 papp kan tyckas honom väl förunnat, den stress han måste genomleva, men vi vanliga knegare får nöja oss med en klocka efter 35 års trogen tjänst. Vad är detta inte om ett exempel på maktmanifestation? ”Visst en vanlig klocka duger, men en jävligt dyr klocka duger mer…” Givetvis går detta att överföra på fler moderna företeelser…

Eder ödmjuke tjänare

Vysotskij

Respect my AUTHORITAH!

…som Eric Cartman, illbatting och diktator-gud-wannabe röt här

Håkan Juholt är i ”blåsväder” igen…getting old faktiskt. Jag har ju yttrat goda ord (hopp) om honom tidigare, men den här gången håller jag inte med. Alliansens politiker var ju inte sena att ropa skandal, avgång, fifflare etc förra gången, fastän deras egen byk hade samma smuts på sig.

Skillnaden denna gång är dock att Juholt inte GER sig angående SVTs partiledardebatter. Han kommer konsekvent INTE att delta i dessa evenemang om han klumpas ihop med Sd. Visst det är förståeligt, speciellt som Alliansen gör sitt bästa för att ljuga folk rätt upp i ansiktet och låtsas som att Oppositionen är enad mot dem, trots att Sd röstar med Alliansen i nio av tio fall. Det lär man ju sig på Statsvetenskap A, att en minoritetsregering inte alltid får igenom sin politik. Hursomhaver, Sap, V och Mp är inte i enad opposition med Sd. Men räckte det inte med att göra ett ställningstagande EN gång, måste detta upprepas och kryddas med hotelser som, ”Behandlar de inte Socialdemokraterna med respekt kan de köra programmen utan oss”. Svts journalistik är i alla fall i min mening överlag eminent, spelar iofs ingen roll, han borde inte lägga sig i så här mycket i någon kanals journalistiska ställningstaganden.

Nej Håkan Juholt, ta istället striden mot både de borgerliga och fascisterna i Sverige”demoraterna”, det torde väl inte vara speciellt svårt för en kunnig socialdemokrat som du. Men förmodligen är det väl nån pr-byrå som sniffat upp att väljarna gillar Socialdemokraterna när de dammar av (!) sin gamla ”vänsterprofil”.

Vysotskij

DN

Metalldetektorer och ytterligare en avreglering….

Efter att ha läst en krönika i senaste numret av Populär Arkeologi, känner jag mig manad att göra en politisk-arkeologisk reflektion.

Sammanhanget detta skall ses i är satt i relation till Alliansens kulturpolitik, i det här fallet dess Kulturmiljövårdande perspektiv. Att högertankesmedjan Timbro (Kapitalets väpnade gren), tycker att humanistiska vetenskaper enbart är ett jäkla flummeri som skall bestraffas med mindre studielån, ja det vet vi ju. Att Regeringen Reinfeldt även tyckar att Fas3:are (trälar, statare, arbetslinjare) skall utföra arbeten på museér gratis, och utan kunskapen om att sätta in dem i en vetenskaplig kontex, är även det välkänt.

Därför var det väl knappast otippat att Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i våras skickade ut ett såkallad Depardementsskriverlse som döptes till Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (KML). Denna skrivelse gick kort och gott ut på att ändra i KML, en lag som är aktad internationellt sett, som andra länder speciellt inom EU högaktar och vill efterlikna enligt mina källor. Ändringarna som skulle ske handlade grundläggande om att det ska bli lättare att gå runt kostsamma arkeologiska undersökningar vid byggen etc, genom att byggherrar ska kunna lägga ut detta på privata entreprenörer. Kulturarbetarskrået reagerade givetvis kraftigt, för detta skulle självfallet bara innebära ytterligare en privatisering och realisation av den verksamhet som FAKTISKT syftar till att sätta in arkeologiska fynd i en vetenskaplig kontext. Som TUR var, fattade Adolfsson Liljeroth att samfundet aldrig skulle acceptera det förslagna, och intog en hållning av spelad ödmjukhet. Vi ser alla vad planen egentligen är….inte sant?

Som grädde på moset vill Europeiska Unionen pressa Sverige till att häva förbudet för privatpersoner att inneha en metalldetektor. Detta förbud kan tyckas löjligt, men enligt Populär Arkeologi, så ÄR internationell handel med kulturhistoriska föremål den tredje största kriminella verksamheten efter Narkotika och Vapenhandel. Detta direktiv från EU skall nu snabbutredas och lagen skulle träda i kraft den första Januari 2012, och enligt Populär Arkeologis krönikör så sker det utan större gnöl från regeringen.

ÄR detta vägen vi vill gå? Borde detta inte vara en fråga där politisk konsenus borde råda, speciellt med tanke på hur högaktad KML faktiskt är? Speciellt med tanke på att andra länder inom EU skärper sin lagstiftning kring kulturminnen? Varför väcks inte opinion kring detta!! Ett par förslag till Alliansen: varför inte låta polisiär verksamhet skötas av privata företag, låta fas3are upplåta sina hem som fängelser för att få sin surt förvärvade peng? Nej just det…det är ju vrickat…..

Vysotskij

#Stuffmoderaternadid v.1.1

Det är bråda dagar att vara moderat minsann. Inte nog med att man skötte Arkelstens m.fl rent ut sagt lögnaktiga historiesyn förra veckan, nu har de riksdagsledamöter som öppet hävdar att det inte finns några fattiga i Sverige. Man skulle kunna säga att lögnaktighetens cirkel är sluten rentutav. Maken till arrogans får man leta efter med strålkastare på politikerhimlen. @Svdbrannpunkt (Brännpunkt i Svd), skickade fram en lämpad högerhistoriker för att minsann visa på hur ledande Allmänna valmansförbundet hade varit i att få igenom rösträtten 1907-1911….men glömde symptomatiskt att berätta att det rörde sig om ”lika” rösträtt för män, och en liten lättning på den graderade skalan. Det vill säga att man fick rösta beroende på hur mycket man hade i plånboken! Inte heller berättade artikeln om det hårdnackade motstånd som AVF gjorde i första kammaren mot rösträttsreformer. Nej Moderaterna, detta kan ni inte mygla bort….

När jag ändå är inne på ämnet, jag lyssnade precis till Staffan Heimerson och Leo Lagerkrantz om Oljeutvinning på Studio Ett i P1. Den gunstige herrn ger ett totalt okunnigt intryck om verkningar av ny-imperialismen i Afrika. Han har enligt egen utsaga rest så pass mycket i regionen att han anser sig kunna säga att mycket av det som påståtts skett där är rena fabrikationer.Våldtäkter finns det inget stöd för, de två miljoner människor som anses ha avlidit eller drivits på flykt vill han inte heller kännas vid. Snarare framstår han som en modern imperialist i bästa TinTin-anda, som reser över kontinenten i sin mosquito-hatt samt en hjälpreda som lydigt kallar honom för Bwana. Kanske skulle han göra ”en birro” och hybrisföreslå att han kan ta över efter bildt som utrikesminister!? Skämt åt sidan som frukthandlarn sa, det framkallar fysiskt illamående att höra en etablerad journalist orera med sådan brist på insikt i hur den Afrikanska kontinenten som helthet har behandlats de senaste femhunda-ish åren.

Vysotskij

DN DN2Studio Ett-reportaget,

#stuffmoderaternadid

Jag har varit inne på det så många gånger förut, att skapa tolkningsföreträde gällande sina egna partipolitiska frågor. Kanske är det detta som moderaterna har hållit på med de senaste tio åren. Omdana sitt politiska verk så till den milda grad att de får vanligt folk att tro att de är ett arbetarparti. Den historien kan vi ju, vad partiets välfärdspolitik går för, sälj ut, släng ut, casha in!

Det som är desto farligare är att man spelar på människors okunskap. Det är svårt att tolka deras förfarande på något annat vis. Först lyckas man envist trumma in sitt budskap att man på något vis helt plötsligt är ett arbetarparti, klassisk Stalinistiskt grepp för övrigt att göra gällande att det bara kan finnas ETT sant arbetareparti! Nästa steg är uppenbarligen att ta lögnerna till ytterligare en nivå, klippa och klistra i sin egen historia för att göra den nuvarande lögnen ännu mer gångbar. Att  Moderaterna skulle vara det parti som gick i bräschen för parlamentarism och rösträtt är inget annat än en ren lögn. Slå upp valfri bok om Svensk historia, och läs mycket noggrant kära läsare. Finner du inte att högern kämpade med näbbar och klor för att hindra demokratins införande i form av allmän och lika rösträtt (tillsammans med Kungahuset), så läser du förmodligen en framtidsbok där Moderaterna har redigerat klart. Sen att man kryddar det hela med en präktig lögn om motståndet mot Apartheid, det gör bara saken än mer obehaglig(Som enda parti röstade man mot sanktioner mot Sydafrika)! ATT DE HAR MAGE!!!

Upp är ner, vänster är höger, sanning är lögn, Krig är fred the list goes on. Kraftiga 1984-vibbar på detta. Särintressenas parti har gjort det igen! Carl Bildts handel och vandel med sina oljebesudlade labbar är inget isolerat fall i nutid, tvärtom, detta är ett mönster. Att man kollektivt som parti ALLTID låter marknadens intressen stå över petitesser såsom mänskligt lidande, demokrati och vett!

Det är fult att ljuga

/Vysotskij

Alliansfritt DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 Newsmill-artikel på ämnet Apartheid

Från Oskarshamn till Sudan

Hetsen och drevet kring Håkan Juholts påstådda fiffel börjar nu ta episka proportioner! Jag tänker inte ta ställning till fall det är regelrätt fiffel han har sysslat med, men jag skulle i alla fall bli väldigt förvånad om det visade sig att det var utfört för att sko sig själv! Mediakollektivet bär dock allena ansvaret för den ”tjära och fjäder” mentalitet som råder för tillfället. Precis som jag har varit inne på i bla en debattartikel är detta helt i linje med den borgerliga mediestrukturen, så mycket att deras egna kulturskribenter ställer sig frågan om det är tillåtet att vara ledare för Sap! Självfallet blåser detta upp till storm, oavsett om reglerna har varit luddiga och modifierade efterhand, det är en del av paradigmet, slå hårdast mot dem som befinner sig närmast utanför makten! Vissa vill kanske göra gällande att undertecknad har foliehatt på, må så vara, men jag ser ingen konspirationsteori, bara en krass realitet i Gramscis anda.

Kan Juholt sitta kvar då? Knappast, det kommer inte medielogiken tillåta! Har han misskött sig då? Förmodligen lite för mycket gentemot vad som tillåts, inom paradigmet!

Samma mekanism verkar också skyddande. Samma struktur som kallar Håkan för ”Ljugholt” eller ”tjuvholt”, är den som skyddar dem innanför! För i all ärlighet, vem kan hävda att Juholts handel och vandel är värre än De oljegiriga händer som förde Carl Bildt till södra Sudan? Som fördetta medlem i Lundin Petroleums styrelse är han kollektivt misstänkt för brott mot mänskligheten. Det stannar inte där, hans fördetta uppdragsgivare handlade glatt med den nyligen avsatte Ghadaffis Libyen!

Varför klarade sig Bildt undan denna veritabla skitstorm kan man undra? Eller hur kom det sig att vi så snabbt glömde bort de sålda radarsystemen till Libyen, med moderata ministrar på säljresa i Tripoli? Hade det varit Juholt som rest dit, är frågan om det inte hade krävts extraskydd från Säpo nu!

/Vysotskij

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7

Hoppas verkligen att det drar igång ett drev kring det som verkligen är en skandal i Svensk politik, nämligen Carl Bildts förehavanden i Lundin Oil/Petroleum; DN8 DN9 DN 10 DN11