Eliten och dess prestigeföremål

Titeln anspelar på de praktfulla fornfynd som har gjorts i mossar de senaste århundradena. För visst är det intressant att det under tusentals år har funnits samhällskretsar som är förmer? Under bronsåldern var det troligtvis de som hade makt över kontaktnätverken till kontinenten som var samhällets elit, de som kunde komma över den åtråvärda metallen. Dessa föremål ska inte ses som ett isolerad ting, utan med dem kom ett religiöst system och även ett socialt system! De oerhört praktfulla föremålen som nedlades som offer i igenväxande sjöar representerade dels ett religiöst/ceremoniellt syfte, man blidkade vilka gudar det än må ha varit genom att nedsänka stora bronssköldar, svärd eller lurar.
Likaså tros det ha haft ett samhällsbevarande syfte vid sidan av det rituella, genom att manifestera sin makt (Brons var dyrt…väldigt dyrt), så lades bronsföremål till allas åsyn som ett offer.

Är det inte då intressant hur symbolerna för makt och välstånd kommer att bytas ut i våran tid. Att Reinfeld har en klocka för 86 papp kan tyckas honom väl förunnat, den stress han måste genomleva, men vi vanliga knegare får nöja oss med en klocka efter 35 års trogen tjänst. Vad är detta inte om ett exempel på maktmanifestation? ”Visst en vanlig klocka duger, men en jävligt dyr klocka duger mer…” Givetvis går detta att överföra på fler moderna företeelser…

Eder ödmjuke tjänare

Vysotskij

Annonser

Metalldetektorer och ytterligare en avreglering….

Efter att ha läst en krönika i senaste numret av Populär Arkeologi, känner jag mig manad att göra en politisk-arkeologisk reflektion.

Sammanhanget detta skall ses i är satt i relation till Alliansens kulturpolitik, i det här fallet dess Kulturmiljövårdande perspektiv. Att högertankesmedjan Timbro (Kapitalets väpnade gren), tycker att humanistiska vetenskaper enbart är ett jäkla flummeri som skall bestraffas med mindre studielån, ja det vet vi ju. Att Regeringen Reinfeldt även tyckar att Fas3:are (trälar, statare, arbetslinjare) skall utföra arbeten på museér gratis, och utan kunskapen om att sätta in dem i en vetenskaplig kontex, är även det välkänt.

Därför var det väl knappast otippat att Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i våras skickade ut ett såkallad Depardementsskriverlse som döptes till Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (KML). Denna skrivelse gick kort och gott ut på att ändra i KML, en lag som är aktad internationellt sett, som andra länder speciellt inom EU högaktar och vill efterlikna enligt mina källor. Ändringarna som skulle ske handlade grundläggande om att det ska bli lättare att gå runt kostsamma arkeologiska undersökningar vid byggen etc, genom att byggherrar ska kunna lägga ut detta på privata entreprenörer. Kulturarbetarskrået reagerade givetvis kraftigt, för detta skulle självfallet bara innebära ytterligare en privatisering och realisation av den verksamhet som FAKTISKT syftar till att sätta in arkeologiska fynd i en vetenskaplig kontext. Som TUR var, fattade Adolfsson Liljeroth att samfundet aldrig skulle acceptera det förslagna, och intog en hållning av spelad ödmjukhet. Vi ser alla vad planen egentligen är….inte sant?

Som grädde på moset vill Europeiska Unionen pressa Sverige till att häva förbudet för privatpersoner att inneha en metalldetektor. Detta förbud kan tyckas löjligt, men enligt Populär Arkeologi, så ÄR internationell handel med kulturhistoriska föremål den tredje största kriminella verksamheten efter Narkotika och Vapenhandel. Detta direktiv från EU skall nu snabbutredas och lagen skulle träda i kraft den första Januari 2012, och enligt Populär Arkeologis krönikör så sker det utan större gnöl från regeringen.

ÄR detta vägen vi vill gå? Borde detta inte vara en fråga där politisk konsenus borde råda, speciellt med tanke på hur högaktad KML faktiskt är? Speciellt med tanke på att andra länder inom EU skärper sin lagstiftning kring kulturminnen? Varför väcks inte opinion kring detta!! Ett par förslag till Alliansen: varför inte låta polisiär verksamhet skötas av privata företag, låta fas3are upplåta sina hem som fängelser för att få sin surt förvärvade peng? Nej just det…det är ju vrickat…..

Vysotskij

Homo Paniscus och Evolutionen kontra Kreationismen

Det börjar bli dags för ett riktigt utpräglat Arkeologiskt inlägg, blandat med lite politik som sedvanligt är. Ni kanske har noterat att jag är ateist, samt att vi har ett tämligen extremt kristet parti vid namn Kristdemokraterna i regeringen. Jag tänker tangera delar av deras politik och åsikter i detta inlägg.

Kristdemokraterna har en fraktion som inte kan liknas vid något annat än den amerikanska kristna högern, där tron på skapelsen och hat mot homosexuella är en stor beståndsdel.

Märk väl, tron på skapelsen, begrunda detta en kort stund. Med all den samlade kunskap vi idag besitter om jorden och mänsklighetens historia, så finns det alltså människor som till punkt och pricka väljer att tolka bibeln såsom sanning. Att gud skapade jorden under lite drygt en vecka. Olika dateringar finnes, men inga av dessa är grundade på sunt förnuft och vetenskap, men i runda slängar anses jorden vara skapad för mellan 6 och 8000 år sedan. Vidare ingår i den synen, synen på människan som kronan i skapelsen, och en syn på Homo Sapiens som skapad färdig. Färdig i den mening att hon står fri från evolutionen. Ovanstående TROTS att vi VET att jorden är miljarder år gammal, att vi vet att människan kontinuerligt har utvecklats från homininer såsom Australopithecus, Homo HabilisHomo Ergaster , Homo Erectus och Homo Neanderthalensis och så vidare. Paleoantropologer och Arkeologer hindrades länge av kyrkans våta handduk över all vetenskap, vissa frågor tilläts helt enkelt inte ställas, tex Solens placering gentemot Jorden, Jordens Ålder och människans ursprung.

Men låt oss stanna vid människovardandet. Människan är inte sprungen ur Adam och Eva, snarare ur ”Lucy” och ”Turkana pojken”. De högre stående primaterna, men tvåbenhet, kognitiv förmåga och kunskap om producerande av verktyg stod oss väldigt väldigt nära dock. Så nära som man kan komma egentligen utan att vara Homo Sapiens. Vi kanske inte skulle förstått varann eller kunnat föröka oss med alla av dem, men utvecklingsmässigt står vi i en rak (snarare lite smått krokig) linje med dessa människoapor.

Ta bara den nuvarande dvärgchimpansen/Bonobon som exempel på evolution. Bonobon är till 97% (give a few take a few) genetiskt lik oss Homo Sapiens. Vi är så pass lika varann sett till genetik att organdonation och blodtransfusion är möjlig teoretiskt mellan arterna. Bonobo (Pan Paniscus) är en egen art gentemot vanlig Chimpans (Pan trogdlytes),de är i mångt och mycket samma art. Dock har de varit åtskilda evolutionärt i 2,5 miljoner år. De delar till största delen beteenden dock så skiljer de sig på vissa centrala faktorer som gör att Bonobon sedan 90-talet räknas som en egen art. De har slankare kropp, avviker i socialt beteende på vissa punkter, mindre skalle, kortare underarmar och underben samt längre överarmar och överben. Enligt mina källor så skiljer sig genomet mellan vanlig Schimpans sig gentemot Dvärgschimpans med 0,4 %. Kan vara en pissdroppe i havet kan tyckas, minns dock skillnaden mellan Pan-släktet kollektivt och Homo Sapiens mindre än 3 % totalt. Vissa forskare vill gå så långt som att hävda att vi egentligen inte borde specificera Homosläktet och Pansläktet separat längre, snarare att Chimpanser borde räknas till det gemensamma släktet Homo Paniscus. Detta mina vänner tycker jag är väldigt vackert, fritt från religiös dogmatism och bronsålder-nomad-religionsuppfattning om sakernas beskaffenhet.

Varför är detta viktigt politiskt idag då? Jo den aspirerande partiledarkandidaten Mats Odell i Kristdemokraterna tillhör som en liten parantes Pingstkyrkan i Vallentuna, som han reguljärt frekventerar enligt egen utsaga. Just denna församling står Genesis nära, en tankesmedja som vill verkar för en kreationistisk syn på människan och Jordens historia. Märk väl det är år 2011 av ”guds” nåde i år. När får vi se en mediastorm kring detta, att vi har dylika tokstollar i Riksdag och Regering?

Vysotskij

DN1 DN2 Alliansfritt för mer om den Kristna högern

Om sakernas tillstånd…

Utlovat var att jag skulle vara betydligt mer aktiv hädanefter, vilket jag verkligen tänker hålla, jag siktar på minst ett inlägg i veckan under den kommande höster.

Men den apologet (mot mig själv) som jag är, måste jag be om tålamod. Många nya källor måste läsas in, arbete måste skötas, och är man även mitt uppe i flytt-tagen så kanske den digitala revolutionen måste ta en liten paus…Inte en revolution i Stalinistisk mening då, utan ett omvandlande av samhällsordningen till det positiva…;-)

Nattliga hälsningar från kamraten brevid

/Vysotskij