Fascisterna marscherar igen och igen och igen och igen…..

Då var Sveriges eget lilla fascistparti i blåsvädret igen. Jag har länge undrat varför de kommer undan med så mycket dynga som de ändå gör, har media och det politiska Sverige resignerat för SF (Sverige Fascisterna)? Eller har deras debattmetoder fungerat, det vill säga idogt faktarabblande (felaktiga såklart) följt av lögner, logiska kullerbyttor, påhittande av nya ord som ”vänsterjihadist” ”babbe” eller ”blattelover”, för att avslutningsvis komma dragandes med en harang om PK-media och ”Eurabia” när deras argument bevisligen inte håller.

Alla vi som någon gång har diskuterat med en Sverige”demokrat”, må det vara på arbetsplatsen, bussen, krogen eller twitter, vet själva att den filmen som florerar där Erik Almqvist, Kent Ekroth och stekarn jag glömt namnet på ÄR ETT TVÄRSNITT Sverige”demokraterna”. Dess medlemmar är till stora delar ett gäng vandaler från början av 1990-talen som helt plötsligt befinner sig i maktens korridorer, hur det gick till tror jag inte ens de själva fattar, men nu är det så. Nu är det viktigare än någonsin att folk informerar sig om vad det är för något parti egentligen, läs all information du kan hitta på expo.se (och här kommer alla fascister som läser denna blogg skrika pk-maffia, taliban etc, men den bjussar jag på). Låt dem inte tvätta bort sin historia i smyg. Sen får vi heller inte glömma att det är ett i grunden jämställdhetsfientligt parti, och det här understryks ju bara ytterligare av att de inte var en av de som ”Aldrig sa hora…”. Särarts”feminismen” får hos dem ett hem utan dess like, med en syn på jämställdhet som kan mäta sig med mitten av 1800-talets till och med, ja nästan lika illa som Jämställdhetisterna!

Såå Almqvist då…ja vad fasen säger man, karln tokljuger media rakt upp i ansiktet fast alla kan se med egna ögon vad han har gjort och vad han har sagt. Men det är ju inget unikt för honom det här beteendet, hart när varenda Sverige”demokrat” undertecknad har stött på beter sig precis på det här viset, Från Sdu folk på Almedalen, till varenda SD-svans på twitter, Svenska folket har röstat in ett gäng mobbande, strukturella rasister i det politiska finrummet. Almqvist flippade för ett år sedan ut mot undertecknad också på twitter, en politisk diskussion som helt sänktes av bruket av ovanstående låtsastermer som omöjliggjorde en seriös intelligent diskussion. Denna avslutades med att undertecknad blev kallad ”patetisk” av Almqvist, under den tiden han själv beskriver som den när han börjat ”må bra igen”

Stoppa rasismen, motarbeta SD!

Eder

Vysotskij

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7

Kommentarer till ”The Rise of Bronzeage society” forts..

Här följer det lite försenade inlägget från senast jag postade här på bloggen. Jag hoppas att i alla fall någon läser detta och har behållning av att få veta hur modern arkeologisk forskning kan te sig. Bland annat refererar jag till hur Kristiansen lyfter upp grunderna till klass-samhället som de tedde sig cirka 1700 f.v.t….spännade fält för även samtidens politiker…

 

Hur spåras då kulturell påverkan? Begreppet diffusion, kulturers spridning över tid och rum, kombineras med andra termer för att precisera detta. Ackultiration, ärden lokala process som följer på diffusion där de yttre impulserna omformas för att sedan rekontextualiseras. Författarna menar att användandet av dessa begrepp vidgar termen diffusion som aldrig kan studeras som ensamt faktum, diffusion är aldrig neutral.(Kristiansen 2005:25ff) Författarna knyter dessa begrepp till tre andra. Överföring, omformning och institutionalisering (eng.Transfer-transmission-institutionalisation) preciserar den kulturella, sociala och politiska processen. Till skillnad mot de tre första begreppen som hanterar den materiella kontexten. (Kristiansen 2005:27f) Författarna lägger till ytterligare tre termer för själva tolkningen i sin analys, mening, budskap och matrialisering. Eller för att parafrasera dem; ”..Matriella fynd innehåller kodade budskap med en mening, genom dess avkodande kan dess påverkan och processen förstås”(Kristiansen 2005:29) Genom att spåra t.ex symboler genom olika kontexter kan vi finna återkommande mytologiska uppfattningar i fyndmaterialet, vilket hävdas m.h.a Ian Hodder.

 

Det andra kapitlet sätter in de teoretiska ståndpunkterna i en historisk kontext. Primärt handlar detta om att definera bronsålderns ”Otherness”, vad som skiljer den från tidigare och senare tidsåldrar. De driver en tes, som är fundamental för hela boken, att bronsålderns människor levde med ett antal särdrag som skiljer sig radikalt mot andra tidsåldrar. Bronsåldersmänniskors sociala rörlighet geografiskt skiljer sig mot den medeltida bondens bundenhet till jorden (p.g.a feodalismens maktstrukturer). Man anser att tidigare forskning har använt fel verktyg på det fullt tillräckliga empiriska materialet. Det egna teoretiska ramverket kan sätta tidsepoken i ett annat sken. Förekomsten av prestigeföremål från andra kontexter exempelvis. Nålar, svärd, metaller i råvaruform tolkas som ett bevis på att det under bronsåldern fanns långväga kontaktnätverk som fyllde fler funktioner än handelsmässiga.(Kristiansen 2005;32f,36f) Tidigare har vi lärt oss hur Nordens befolkning inte bara anammade nya tekniker, sociala system och gravsätt, utan hela ”paket” av hur man levde sina liv. Vissa typer av varor, t.ex. de svärd som nu dyker upp i den Nordiska fyndbilden, går att sätta in i ett intrikat socialt system baserat på prestige, religion och handel. Den politiska och religiösa makten kom från deltagandet i detta system, vilket även Burenhult m.fl antar som vi såg i förra delkursen.(Kristiansen 2005;37f) Mary Helms studier om avstånd och gränspasserandets vikt i förhistorien visar att bronsålderns befolkning vann prestige genom resandet i sig, deltagandet i långväga expeditioner och medförandet av nya traditioner hem. Detta lämnar spår i fyndbilden, den Nordiska bronsålderskulturen genomgår en förändring i och med att man deltar i de långväga nätverken under periodens början (Kristiansen 2005:39,41) Författarna menar att dåtidens politiska system inte gick att upprätthålla med samma medel som i senare tidsåldrar, religiös makt eller långväga allianser som möjliggjorde resor praktiskt kan under denna tid varit viktiga element. Bruket av nya metaller och bearbetningstekniker förde med sig en expertis som ett fåtal i samhället hade, denna expertis gick hand i hand med makten i samhället. Författarna sammanfattar det illustrerande; ”..Makt över föremål blev makt över människor”(min övrs.)(Kristiansen 2005:48,54,56)

 

Eder Vysotskij

Makalöst bra text som sätter ord på så många tankar jag själv inte lyckats formulera…

Skumrask

Därför skär jag av brandslangen

Kamrater, det är bäst att redan nu slå in på en annan väg, skaka oss fria från den mörka natt som omslutit oss och lämna mörkret bakom oss. Den nya dag som redan gryr skall finna oss fasta, vakna och beslutsamma.

Frantz Fanon (1)

Det brinner i förorten. Någon kastar sten på polis, brandmän och ambulansförare. Någon annan skär av en brandslang. Långt innan branden slocknar har morgontidningarnas svartaste rubriker skrivit sig mer eller mindre av sig själva.

Stenkastning i Malmö, bilbränder i Göteborg eller skolbränder i Stockholm. Liknande händelser i förorter till Paris, London eller Berlin. Eller samma händelser med omvänd geografi i USA där de fattiga bor downtown och de rika i förorterna. Attackerna mot civilsamhället blir allt vanligare. Åtminstone är det lätt att tro det när man läser morgontidningarna.

Ofta blir det bara notiser eller kortare artiklar med krigsrubriker. Men ibland stannar…

Visa originalinlägg 5 235 fler ord

Efter Apokalypsen

Har nyligen läst Max Brooks eminenta bok Världskrig Z och om denna tänkte jag orda lite kort, eller ska jag hellre säga förorda den lite kort kanske. Brooks har nämligen skrivit en exemplarisk bok, den är oerhört intrikat och verklig och som ett reportage om en värld i sönderfall är den oerhört realistiskt berättande….det är bara ett litet aber, händelserna i boken har aldrig skett. Det finns nämligen inga Zombies, det är nämligen vad Z:at i bokens titel står för. Världen som vi känner det har kollapsat totalt till följd av ett virus som helt sonika gör människor till Zombies, hungriga och aldrig uttröttade Zombies. 

Jag skall villigt erkänna att jag inte var något större fan av genren innan den lika utmärkta teveserien The Walking dead, men just Zombietemat slår an på något inom mig vilket jag kommer att återkomma till senare.. 

Åter till Världskrig Z och varför till och med den Zombiskeptiske bör läsa den. Brooks gestaltar som jag nämnde en värld i förfall men det är de verkliga beskrivningarna av apokalypsen som tilltalar mig. Iklädd en FN-tjänsteman som reser runt i världen efter Z-kriget och söker upp berättelser om hur kriget yttrade sig för olika personer, berättar Brooks (eller karaktären, beroende på hur man ser på det) en snillrik berättelse. Den handlar om vicepresidenten i USA som numera jobbar på en sanitetsanläggning i Texas, den vanlige menige soldaten, om Storpolitiska fiktiva skeenden mellan Nord och Sydkorea osv. Vad hände dessa länder och individer under kriget? Framförallt lägger Brooks en tyngdpunkt på hur just DE agerade i denna vansinniga situation..Skildringen är stundtals torr, som bara en FN-rapport kan vara, stundtals glänsande humoristisk, ömsom nattsvart och ibland hoppfull. Den berättar oss någonting om våran värld idag skulle jag drista mig att påstå, men på ett fiktivt kirurgiskt och fantasifullt vis! Helheten i apokalypsen som inträffar den fiktiva världen drabbade åtminstone denne kamrat som ett slag i magen, jag var tvungen att i princip sträckläsa den. För även om jag självklart inser att den är en fantasi så är boken så verklig att jag genast vill förbereda mig för Zombieapokalypsen…

Vad är det med postapokalyptiska berättelser som lockar oss (iaf mig) så? Kan det vara att vi på något vis lever i ett så informationsmässigt överflöd att vi inte längre förmår att ta in verkligheten som den är? En verklighet så oerhört komplex att eskapismen till litteratur, film, dataspel etc framstår som en behaglig reträtt till en värld där spelplanen är tydligt och klart definierad. Där allt ÄR kört och varje människa, fattig som rik behöver ta ställning till vem de är och hur de ska klara sig ur situationen? Är det ett samtida exempel på hur alienationen har gått så långt att individer och kollektiv bestämmer sig för att ”skapa sin egen värld” med sina egna premisser? Är det en variant på det som marxistiska teoretiker bruka benämna Falskt medvetande, ett förledande av befolkningen för att den inte skall ställa de frågor som rent konkret berör den omedelbara verkligheten och de förtryck som existerar på riktigt?

Jag ska försöka utveckla dessa tankar i framtiden här på min blogg och jag tror jag kommer att behöva mina gamla polare Bordieu, Gramsci, Foucault m.fl. MEN en sak vill jag i alla fall konstatera; Världskrig Z är i alla meningar lika viktig för mig som de otaliga böcker om Förvaltning, Politisk teori och nu på senare tid Arkeologins fantastiska värld som jag har plöjt igenom genom åren….bara på ett annat lite mer verklighetsflyende vis

Eder

Vysotskij

Bild

Jämställdhetister, Rasister och en nypa vetenskapsteori

Länge har dessa så kallade jämställdhetister retat gallfeber på mig och många av mina gelikar. Varje Humanist, demokrat eller övrig vettig själ vid sina sunda vätskor borde reagera omedelbart ovanstående yttrar sig. Ni vet bloggen Genusnytt och dess evangelist som jag inte tänker nämna vid namn, en klassisk Kränkt vit man, som genom sin höga lön inom andra yrken tror sig veta allt även om sådan som vi humanister sysslar med dagligen.

I sin akademiska framhållning är dessa inget annat än ”förmenta folkbildare”, som vill upplysa allmänheten om en och annan oupptäckt sanning som har gått oss övriga förbi. Ni känner säkerligen igen mönstret från diverse ”förmenta demokrater” som numera finns representerade i våra demokratiska församlingar under ett täcknamn relaterat till våran nations namn. Jag vill hävda att dessa två subgrupper i samhället fungerar i mångt och mycket på samma vis, de förstnämnda spekulerar kring ”feminismen” som i deras ögon har gått på tok för långt och lett till att MÄN diskrimineras i dagens Sverige. Tokstolleri givetvis, vilket jag hoppas är självklart för läsare av denna blogg. De sistnämnda viker sina foliehattar i grupp och samlas kring brasan och konspirerar om världsdelar som heter Eurabia, tempelriddare och Somaliska barn som de planerar att trakassera. Visst det är inte helt intellektuellt hederligt att klumpa samman dessa två ytterligheter under en gemensam ideologisk flagg, för det förstår ju till och med en kulturmarxist som jag att det inte förhåller sig på det viset. Dock kan dessa enas i sin argumentationsteknik samt det faktum att de är jäkligt kränkta, vita, män.

Man kan angripa dessa meningsmotståndare på två vis som jag ser det, antingen genom indignation, vilket inte bidrar till ett speciellt stimulerande samtal. Eller så kan man diskutera akademiskt med dem, vilket inte heller garanterar ett fullständigt solklart scenario.

Men om vi för exemplifierandets skull ändå ger det sistnämnda ett försök gällande de vita kränkta männen som känner sig diskriminerade av feminister och kvinnor i största allmänhet. I mångt och mycket utgår VISSA av dessa från grundföreställningar om hur människor, mer specefikt kvinnor och män, har organiserat sitt vardagliga liv under historisk och förhistorisk tid. Ofta kan man höra floskler i stil med; Men män har ju alltid jagat, och kvinnor har alltid skött det hemnära arbetet eller Det är ju faktiskt så att män är liiite starkare rent fysiskt, och därmed är det logiskt att kvinnorna plockade bär och vävde i stället. Om vi utgår från detta lilla tanke-exempel och testar dessa ”producerade” utsagor vetenskapligt. En stor del av denna problematiska typen av frågeställningar är ju som alltid huruvida dess slutsatser har kommit till i en vetenskapligt korrekt form. Ta exempel vis en lång radda etnografiska studier som har kommit fram till att manlig dominans är något allmänmänskligt, en inte helt ovanlig slutsats under 1800-talet som vi har dragits med i snart 200-år. Betänker man detta ganska grundläggande ”vetenskapliga faktum” litet närmare och då främst vilken kontrast det uppstått i framträder en aningens annorlunda bild. Under 1800-talet i England var för det första forskning inom de flesta ämnen en manlig verksamhet, och dess klasskaraktär var helt klart borgligt dominerad. Denna forskning och dess grundläggande hypoteser och frågor ställdes alltså i en borgerlig mansdominerad filtrering. De Viktorianska idealen hos forskarna påverkade i oerhört hög grad såväl vilka kulturella filter som frågorna passerade, samt vilka ”undersökningsobjekt” (männen företrädelsevis) som ens tillfrågades. Märkligt nog är så pass grundläggande ”fakta” som ovanstående frågor oftast pinsamt dåligt analyserade att till och med den moderna historieforskningen och arkeologin dras med dem än i dag.

Eder rabulist Vysotskij

Fortsätt läsa

Lobbyismen som urholkar demokratin

Köpta demokratiskt valda företrädare är som tur är inget enormt problem i Sverige, ännu! Vi såg för inte länge sedan partisekreterare Sofia Arkelsten från moderaterna vansinneshylla Shells ”hållbara”bränslen på sin blogg, låta sig bli bjuden på resor till Sydfrankrike i ovannämnda företags regi (och för deras pengar så klart).

Desto större problem är detta fenomen i EU och framförallt i USA. I min mening kan vi inte ha med ett renodlat demokratiskt samhälle att göra, som låter näringslivet ha så fruktansvärt stor påverkan på politikens genomförande. Ta George Bush den yngre som exempel. Denne uppstudsige oligark, ja så hade vi förmodligen kallat honom om han hade varit född i Novosibirsk ist för i New Haven. Oljeindustrin fullkomligt pumpade in pengar i hans kampanjande inför sina presidentval, klart som korvspad att de vill ha utdelning för insatt kapital i ett senare skeede. Ett annat hårresande exempel från landet på andra sidan dammen, är den demokratiske kongress ledamoten John Murthas ”innovativa” kampanjande, som med små bidrag för industrin blev till gigantiska summor i öronmärkta fedarala resurser.

Dess förespråkare kallar det för klassiska fri och rättigheter, att man har en demokratisk grundrätt att påverka sina politiker med information om just sin egen vara. Må så vara, det kan finnas särintressen som är värda att lyssna på det köper jag, men det är inte för intet som svensk lagstiftning är tämligen hård på så kallade Mutor. För som i ovanstående exempel, är det inte långt ifrån att vara en muta, när Arkelsten åker på bjudresa med Shell. 

Och så senast i raden, innan hon ens blev vald, svenskt näringslivs favorit, Annie Lööf. Omkringtuffande i en sponsrad gratisbil från ett stort bilföretag. ”Det kommer inte hända igen” säger hennes pressekreterare, varför då undrar den nyfikne läsaren? Jo för att som en företrädare för institutet mot mutor säger, det ligger i en gråzoon för att vara mutbrott….

Nej jag säger som Fred Åkerström skaldade om Joe Hill ”Plutokrater sköt dig Joe, de tog dit liv till slut….” För det är precis det som kan bli följden när kapitalet leker demokrati….Plutokrati, och det är inte Svensk demokrati värdig…

Avslutningsvis, när vi ändå är inne på ämnet, angående stöd till politiska partier. Undrar varför ”Nya” Moderaterna fortfarande är det enda parti som konsekvent vägrara att köra med öppna kort gällande partibidrag!? Vad döljer sig i vassen, mer presenter från Shell?

Vysotskij

DN Aftonbladet

Om sakernas tillstånd…

Utlovat var att jag skulle vara betydligt mer aktiv hädanefter, vilket jag verkligen tänker hålla, jag siktar på minst ett inlägg i veckan under den kommande höster.

Men den apologet (mot mig själv) som jag är, måste jag be om tålamod. Många nya källor måste läsas in, arbete måste skötas, och är man även mitt uppe i flytt-tagen så kanske den digitala revolutionen måste ta en liten paus…Inte en revolution i Stalinistisk mening då, utan ett omvandlande av samhällsordningen till det positiva…;-)

Nattliga hälsningar från kamraten brevid

/Vysotskij

Angående The diggers….

…ni verkar vara ett par som väntar på mitt ännu stundande inlägg om de brittiska Agrarkommunisterna! Jag ville bara säga att jag inte har glömt inlägget, letar bara efter mina källor, ni vet, man snöar in på en förklaringsmodell och så har man den inte helt i huvudet! Men det är på ingång, när jag slutar att vara så alienerad! Det kanske kommer inatt eller om två veckor!

Eder

Cirkus SD är i stan!

Dagens debackle i Storkyrkan i Stockholm summerar väl Sverige”demokraterna” ganska bra på det stora hela! All heder till Biskop Eva Brunne som predikade om allas lika värde. Jimmie Åkesson rasar mot att Svenska Kyrkan ”..inte kunde låta bli att agitera mot SD”.

Dessa så kallade demokrater rasar alltså mot det faktum att Svenska kyrkans biskop predikar om allas lika värde! Dessa ord fick Åkesson att utbrista att han ”aldrig har känt sig så kränkt”. Jävla pajas på ren Svenska, vad fasen är det frågan om. Det blir bara mer och mer uppenbart för de som tvivlat, inte ens grundläggande demokratiska rättigheter väger tyngre för Sverigedemokraterna än att de måste göra, vad vi får förvänta oss, den första i raden av dumheter. Det kanske mest patetiska i sammanhanget är väl att de inte ens har vett nog att välja sina strider, istället beter de sig som omogna tonåringar som inte får som de vill. (inget illa om tonåringar, majoriteten av dem är väluppfostrade medborgare till skillnad från SD)

Röstade du på SD i valet?  Grattis du har fört in pajaspartiet i riksdagen, skäms!

Sen att det vänder sig i magen när Maud Olofsson och Göran Hägglund ler mot  Åkesson det är bara grädden på moset. Inte för jag tror de personligen har speciellt mycket till övers för Sverigedemokraternas politik, men det är en sak att respektera valresultatet och en annan att slicka fascisterna medhårs!

Vysotskij

DN DN2

I mitten väntar avgrunden….akt 2

Mindre än en månad kvar till valet 2010!

Ikväll hade Svt utfrågning av Folkpartiets ledare Jan Björlund på teve, internet och i sociala medier! Hur klarade han sig? Tittar man på reaktionerna som sprids i den sociala webben utkristalliserar sig två alternativ; De som gillar honom, De som inte gillar honom!

Ja ni som har läst min blogg tidigare kan säkert gissa er till, jag gillar honom inte!! Det finns många Allianspolitiker jag respekterar, ja rent av gillar. Man behöver inte tycka samma sak för att man ska kunna gilla någon (även om det underlättar så klart).  Jan Björklund är inte en av dem, lessen Janne!

I kvällens utfrågning tror jag hans egna väljare var med honom och tyckte han gjorde ett bra jobb, alla gånger, men lite så är det ju med egna väljare!  Igår i Dagens nyheters utfrågning sades av Jan Björklund – ”Det behövs en inkomstspridning som avspeglar människors vilja att utbilda sig, ta ansvar”! Sug lite på de orden ett tag;

Vad menar Janne? Ja det vet man inte så noga, eller jo, tänk efter nu!

ÄR du fattig, så är du förmodligen det på grund av att du antingen är lat, oansvarig eller dum! Går det tolka på något annat vis?

Detta är ett av flera skäl till att FP kollapsar i min mening, en total brist på analys inför den värld vi lever i. Det starkaste bidraget till att få människor att tro att klasser inte existerar som begrepp längre, det är att snurra till det så väldans mycket att det helt plötsligt bara finns en enda stor Arbetarklass (representerat av det ENDA arbetarpartiet). 1984 någon?

Ikväll var vi många som twittrade till #svtut med förslag på frågor till Janne. Yours truely och många fler hade frågor angående Fps syn på Kriget i Irak 2003 och kanske främst Jannes syn på det. Här blev Jan påtagligt nervös och skakig, och de tidigare så självklara svaren om skolan förbyttes till jakande njakande kanskande svar. Det är nämligen inte så populärt med krig hos gemene man, och det var Janne inte sen att hoppa på 2002/2003 när han ville skicka stridande trupp till Irak!

Inte har jag ens kommit in på Folkpartiets svängning åt höger i synen på invandring och nyanländas situation, kanske den uppmärksamme läsaren säger till sig själv! Nej det har jag inte, för jag vet inte ens vart man ska börja! Är det på plats att ta upp Burkaförbudet i skolan? Är det på sin plats att ta upp Särskilda regler för nyanlända flyktingar? Är det på sin plats att ta upp partiets ständiga utspel som i sak allt mer liknar Sverigedemokraternas förslag? Nej mina vänner det förtjänar ett helt eget inlägg en dag, förhoppningsvis innan valet om tid finnes!

Skulle jag vara en Folkpartistisk väljare, vilket jag inte kommer att vara, skulle jag i alla fall vara väldigt orolig för mitt parti! Vad hände med de socialliberaler som slogs sida vid sida med Socialdemokrater och Kommunister för Allmän och fri rösträtt ? Vad hände med Liberalerna som är socialliberaler, finns de inom partiet fortfarande? Vad hände med de som tex Bengt Westerberg som ändå tog parti för de ”svaga” (personlig assistans reformen tex) och mot främlingsfientlighet (kudos till Bengt för att han lämnade studion när Ny Demokrati kom med i teve, riksdagen menar jag).

Nej du Jan Björklund, om du ska ha kvar din post efter den 19 september, så måste du nog tyvärr för att använda

dina egna ord ”Runka upp stridskuken”

Vysotskij