Påreglera. Nu!

Jag har sagt det förr och jag kommer att säga det igen och igen och igen. Man ska inte ha vinster i välfärden, för mig rimmar det så oerhört illa och fel att man tar pengar som vi alla har bidragit med gemensamt för ett (flera syften) och gör om det till vinst i ett fåtal händer.

Egentligen är det inte svårare än det som Olof Palme säger i videon ovan, från SAPs kongress i Västerås 1982, vi värnar om barnen (och de gamla och de sjuka och de funktionshindrade mm mm)! Till och med ett barn förstår, inte med de orden men, att den nuvarande politiken som förs är som ”stora Tabberaset” i Emil i Lönneberga, ett fåtal giriga som sitter och mumsar i sig allting som alla skulle dela på. Huggsexan i Sthlms län har hållit på längst och är den mest utstuderade i hela Sverige, jag skulle vilja sträcka mig till att den är extrem. Undertecknad har inte helkoll på hur siffrorna på offentligt-privat ligger för tillfället (inte ens säkert att det går att få en inblick i hur de ser ut vid denna givna punkt), men minst 70% privat välfärd är en siffra som återkommer när man söker runt lite.

Vill vi ha ett samhälle där det går att ta ut vinst på skattefinansierad verksamhet som det ser ut idag, vill vi verkligen det? När Palme talade om dessa frågor tror jag att det var ”Pysslingen” barnomsorg han hade i åtanke, detta pionjär-projekt, ja vissa har beskrivit det som ett pr-jippo från Svenskt näringsliv för att påvisa att man visst kunde bedriva god barnomsorg med färre personal och lägre löner. Pysslingen lär ha varit ett ”uppmjukande av marknaden”, man ville helt sonika förbereda landet på ett gigantiskt kosläpp av privata utförare inom offentlig sektor. Tror ni att Olof kunde föreställa sig hur situationen ser ut idag i Sverige? De som planerade Pysslingen kunde det garanterat.

Nej nu får det räcka tycker jag, utförsäljningarna har under hela sin historik haft karaktären av ”Att ge en Apa en pistol”, Precis vad som helst har kunnat hända…och det har det sannerligen gjort.

Kravet är tydligt, Stoppa vinsterna på skattefinansierad välfärd!

Eder Rabulist

Vysotskij

DN1 DN2 DN3

Annonser

Den ständige apologeten

Undertecknad har förbenat många järn i elden för tillfället, så jag gör ånyo en sån här pudel som man har hört talas om (inte att sammanblanda med min mammas gamla blinda pudel ”Tina” som slutade sina dagar i min mormors trygga famn).

Då denne medundersåte som tidigare har nämnts har fått ett nytt åtagande på heltid hos ett av landets största fackförbund, Kommunal, så är min tid förtillfället mycket koncentrerad på uppgiften att förvalta medlemmarnas förtroende.

Parallellt med detta är hen även engagerad i en flytt av bohaget till en bostadsrätt, ja du läste rätt käre läsare. Så ser det ut i vår huvudstad, även människor med mina politiska åsikter tvingas att ta lån för att köpa lägenhet i rikets vagga. Ställs man inför hotet att bli bostadslös har man inget väl, vi kan bara tacka gudarna att vi hade möjlighet att få ett lån. Det skadade i sammanhanget är ju dock att Sthlms-regionen på tok för länge har varit en experimentslåda för borgerlig politik, att jag kallar det så är för att det är precis så det förehåller dig. En region som ökar med Malmös befolkning vart tionde år (om nu prognoserna är tillförlitliga) behöver bygga, och det jävligt mycket, och inte bara för de som har allra mest (se Djurgårdsstaden) utan det vill till en progressiv bostadspolitik där det byggs hyresbostäder där alla kan bo (se Karolinastaden, Vänsterpartiets planer för Karolinska sjukhuset i Solna).

Detta om detta, då undertecknad äntligen sysslar med det hen verkligen brinner för på regelbunden basis törs jag utlova facklig-politiska inlägg, fokus på min specifika bransch (personlig assistans) och mycket annat i framtiden….med betoning på (den närmaste)framtiden.

Kamratliga hälsningar

Vysotskij

Nytt jobb..

Undertecknad påbörjar snart ett nytt uppdrag, även denna gång i arbetarrörelsens tjänst. Då ska denne arbeta direkt för att förbättra sitt fackförbunds medlemmars villkor, se till att lagar och avtal följs, följa arbetsmiljöförhållanden och vara med vid löneförhandlingar vad det lider.

Den yrkeskategori som är aktuell att arbeta med för undertecknad är Personlig Assistans, vilket jag även har varit verksam inom under till och från 7 år. Ett fantastiskt och givande yrke, vars villkor allt för ofta liknar de som fanns under statarsamhället. 

Det kommer att finnas nog att jobba med för en livstid. Sörj inte, organisera eder. 

Vysotskij