Åt var och en , en bit av kakan…

Mitt senaste inlägg dryftade en liten del av representationskulturen inom statliga myndigheter. Självklart är det en styggelse när våra företrädare festar upp skattemedel! Senast i raden är Säkerhetspolisens Bond-fest, och givetvis är detta bara toppen på ett isberg, många är de säkerligen som svettas i dagarna i skräck för om det är deras egna huvud som rullar nästa gång.

Hursomhaver är det typiskt att Dagens nyheter ”granskar” som det så fint heter. Det intellektuella steget borde inte vara så långt att man börjar granska den privata sektorn på allvar. Stormen i vattenglaset stannade vid just ett vattenglas, gällande ekonomiskt bistånd till Moderaterna. Märkligt egentligen, för här har vi makten sponsrad av vad vi får förmoda är de som vinner mest på deras politik, Kapitalet! I den privata sektorn brukar det ju annars heta att bonusar ETC. För bolagsbossar gynnar företagen för att locka till bättre prestationer, sådana termer refererar man inte till i offentliga sammanhang.

Myten om den ”tärande sektorn” måste upprätthållas, men vilken sektor är det egentligen som tär och suger ut?

Vysotskij

Dn1 Dn2 Dn3 Dn4 Dn5

Annonser

Vysotskij – Den absente

Denne kamrat fördriver väldigt många dagar i rad som en guide till kultur och politiskhistoriska skeden, han gör det för en rimlig lön (nåväl) och med genuin gläde…

….En kommentar till den aktuella verksamheten skulle kunna vara att samtidigt som diverse skumraskpolitiker sitter och frossar upp pengar som skulle vara det gemensamt ägda går tusen åter tusen till jobbet varje dag, i statens tjänst. Tusen åter tusen, miljoner åter miljoner i detta land gör sitt jobb varje dag för att hålla samhället i en god riktning. Allt emedan ett fåtal frossar upp det vi alla bidrar till den gemensamma kassan….De är vårdpersonal, de är städare, de är vårdare,de är poeter, de är parkarbetare, de är kulturarbetare, de är politiker (vissa iaf)….och alla är de 99% av alla människor som bidrar till en någorlunda positiv gemenskap som strävar mot ett mål..

…detta var inte vad som var avtalat…Kan vi verkligen acceptera att våra ”företrädare” göttar sig och skor sig? Gör alla politiker så här eller finns det ett tydligt höger-vänstermönster? Och då anser jag inte Socialdemokrati vara vänster, det tåget gick för länge sen…

Eder

Vysotskij

DN1 DN2 DN3 Jinge