Ta makten över det offentliga rummet

Alla som jobbar med reklam är horor, skanderade Doktor Kosmos, och jag är fasen beredd att hålla med. Förvisso inget sprängstoff på nyhetssidorna eller i gängse diskussioner. Jag har med stort intresse följt skumrasks diskussioner kring fenomenet Spotifiering, och skriver till fullo under på det. (Sen är det ju det här lilla ”men:et” att man likt förbannat är hänvisad till dylika tjänster. För mig är begreppet dock än intressantare i ett vidare perspektiv, för VEM har egentligen gett sitt medgivande att bli bombarderad av reklam?

Just av detta skäl var reklamteve förbjudet i Sverige bra länge, i det markburna nätet då bör tilläggas. Men varje gång vi går ner i tunnelbanan, som vi Stockholmare då (insert buss, pendeltåg, gaturummet för övriga svenskar) blir vi serverade en liten liten bit av kommersialismens änglakör. Inte nog med att vi lägger stora summor av våra surt förvärvade inkomster (1200 riksdaler för undertecknad) i månaden på transporter, vi ska ta att bli skändade en vända till. Det må vara privata tandvårdslösningar, eller Zoo-besök eller luftballongsturer som de vill pracka på oss. Men hur många reflekterar egentligen över makten över rummet? Hur reklamen bygger in köp-strukturerna i våra hjärnor?

Varenda facebook grupp relaterad till en ”rolig reklamfilm”, varenda unge som sjunger på hamburgerrestaurangernas sånger, varenda catch-phrase från reklamvärlden som återupprepas är ett brott mot våran personliga integritet.…och en förlust i det långa loppet. Vill jag åka ballong så gör jag det, gärna utan att ha blivit hjärntvättad på pendeltåget för tusende gången….

Så den ultimata ironin, Mc Murder´s sponsorskap av stora idrottsevenemang! Sug på den karamellen gott folk, det företag som kanske har mest på sitt samvete gällande ”välfärdssjukdomar” har mer eller mindre monopol på sponsring av OS exempelvis….

River jag ner reklam i kollektivtrafiken begår jag brott mot svensk lag, skadegörelse. Målar kidsen i förorten grafitti så gör de samma sak. Men gör Lundin Oil reklam är det okej, för de har betalat för kalaset (med olja och blod)….something is rotten in the state of (Denmark)..

Vysotskij

DN2

Annonser

Könsstereotyp 2; ”Läktar-flickvännen”

Så var det ånyo dags för en könsstereotyp signerad Åsa. Förmodligen en som kommer att göra en del förnärmade och ilskna. Själv tycker jag den är tämligen akkurat, så många människor (kvinniskor) som anpassar sig till sin partner och går upp i dennes person. Det tål att tilläggas att man hoppas att det skulle finnas flera läktarflickvänner med snopp, men icke, alltsomoftast är det blott mannens intressen som primeras…..de är ju ”viktigare” och ”riktigare”….

En redogörelse för läktarflickvännens liv och leverne lämnad i ljuset av bitterhetens kranka blekhet.

Läktarflickvännens karriär börjar ofta redan i tonåren, då hon tränas i att titta på olika aktiviteter där män gör saker tillsammans. Det kan vara en pojkvän som utför en idrott eller spelar ett musikinstrument. Det kan också vara en bror eller någon annan manlig släkting. Läktarflickvännen brukar då bevista dessa övningar för att få möjlighet att tillbringa så mycket tid som möjligt med denne eller för att visa sitt stöd för dennes verksamhet.

Signifikativt för en läktarflickvän är att hon relativt oreflekterat ägnar stor del av sin fritid åt denna stödjande verksamhet, utan att erhålla samma dos stöd från de hon ger sin tid. Att vara läktarflickvän är i det närmaste en heltidssyssla, för förutom att sitta väldigt mycket på läktare och andra åskådarplatser, så ingår det även i hennes ofta självpåtagna sysslor att lyssna på matchreferat eller demoinspelningar, sälja bingolotter till en idrottsverksamhet hon inte själv deltar i, stå i kiosken under turneringar, anamma kunskaper om pojkvännens favoritlag/band samt sluta umgås med egna vänner och istället hänga med pojkvännens kompisar och deras läktarflickvänner. Paralleller kan också dras till arbetslivet, där den hungrige och drivne nytänkaren/kreatören/innovatörens yrkesmässiga avancemang ivrigt påhejas av en lojal och bekräftande läktarflickvän som klappar hans håriga bringa i takt med hennes beundrande blickar. En läktarflickväns bekräftelse på att det man gör är viktigare än det hon gör är bördig jord att odla sina färdigheter både som idrottsman, musiker och yrkesman och ett smidigt sätt att kunna ägna sig åt det man brinner för utan att reflektera över om man ger samma energi tillbaka.

Hur mycket tid läktarflickvännen än lägger på denna nya fritidssysselsättning och hur mycket kunskap denna tid än resulterar i, så är det av största vikt att hon inte briljerar med sina kunskaper till den nivå att hon överglänser sin pojkvän, eftersom risken då finns att hon kan kränka hans manliga stolthet. En kvinnlig stolthet är ett fenomen som inte diskuteras inom detta parförhållande och emotionella uttryck för en sådan stolthet definieras därför som irrelevanta utbrott av feminin hysteri.

En läktarflickvän ser ofta sig själv som vårdande, omtänksam och lyhörd. Hon personifierar ofta dessa egenskaper till en gräns att hennes egna intressen blir osynliga både för henne själv och hennes omgivning. Effekten av detta är att medan pojkvännen skaffar sig status i samhället som en hungrig och driven nytänkare/innovatör/kreatör samlar läktarflickvännen på sig en doktorsgrad i att anpassa sig, förutse andras känslor och att ta på sig ansvaret för sådant hon inte är ansvarig för. Läktarflickvännen får sin bekräftelse av sitt människovärde genom att hon är en empatisk människa som finns för sina medmänniskor. Därför faller det sig naturligt att hon tar den största delen av föräldraledigheten när läktarflickvännen och hennes pojkvän skaffar barn. Om inte läktarflickvännen redan känt av det innan, så dyker en känsla av frustration ofta upp, men som pga att ständigt ha blivit tolkad som hysteri inte ges någon relevans i relationen.

Huruvida läktarflickvännens öde är beseglat med bitterhet eller om hon kan finna en strimma hopp över horisonten tvista di lärde (nu definieras sällan kvinnors relationsanalyser som lärdom, utan som skvaller och dravel, till skillnad från minsta påhittad kunskap uttalad av en manslemsbestyckad individ med bristande självinsikt, så vi får kanske definiera om det till att därom tvista de hysteriska…). Oavsett hur läktarflickvännens öde ser ut, så lär du se många av dess slag på läktare i din omgivning nu när du har en formell artbeskrivning.

/Vysotskij

…P.S Spyr på den förbenade rådande manlighetsnormen. D.S