Inga kapitalister i vård, skola och omsorg!

Det är riktigt intressant att se hur alliansens företrädare obehagligt vrider på sig inför den storm av kritik som på senare tid har väckts mot privat vård med vinstintresse. Ingen har väl missat skandalerna kring Carema, och den gräsliga vanvård som ges med dollartecken för ögonen.

Det må sticka i ögonen på många driftiga ”entreprenörer”, vad fan nu en sådan gör egentligen, men statligt finansierad vård med vinstintressen borde inte få förekomma överhuvudtaget. Kritiken mot Carema blir blott ett hyckleri om man inte ser helheten i strukturen. Vi har alltså att göra med en vård, finansierad av alla som betalar skatt, där en privat entreprenör utför arbetet med detta (i nästan alla fall handlar det om att kapa kostnader), var på riskkapitalisten ursäkta entreprenören tar ut en vinst. Läs igen och begrunda, tar ut en vinst, på den pengen du har betalt i skatt för att att mormor ska få ett värdigt bemötande, barnbarnet skall få en skola där man lär sig något etc….

Allt detta baserat på en politiskt ideologis vision om hur man bygger ett bra och rättvist samhälle. Detta samhälle tycks dock enbart innehålla två friheter, friheten att göra stora vinster, och friheten att inte behöva betala så mycket skatt. Baserat på ett ”påstått faktum”, att kommunal vård på något vis skulle vara sämre än privat dito. HAR någon sett bevis på att så skulle vara fallet, jag har letat med lampa och lykta, men hittar aldrig något annat än människor som med varierande övertygelse säger att det ÄR SÅ.

Alla har väl rapporten om att det finns få eller inga bevis för att privatiseringar förändrar varken till det bättre eller sämre, färskt i minnet?

Därmed inte sagt att jag kategoriskt säger nej till ALL form av privat vård. Jag säger nej till att köpa upp kommunal verksamhet, och göra den till en vinstgenerator som inte tar ansvar. Vill man så tycker jag gott man kan starta privata sjukhus och dagcenter i Sverige, men plocka inte av skattepengar och befintliga verksamheter och framförallt behandla alla brukare som människor inte kassakor! Jag är själv anställd av ett brukarkooperativ inom personlig assistans, vilket fungerar ypperligt för såväl brukare som anställda, kanske främst på grund av ett centralt skäl; Det finns inget vinstintresse, alla pengar går till det som det ska, brukare och personal! DET är ett faktum att suga på, Vård och omsorg kostar!

Påreglera nu! Bort med statligt bidrag till privata rövarkapitalister! Den verkliga bidragslinjen….

Vysotsij

P.S Jag tjänar närmare 25 kronor mer i timmen än bekanta som jobbar inom vinstgenererande assistensbolag som Frösunda och Carema etc. etc., underligt va? D.S

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6

Metalldetektorer och ytterligare en avreglering….

Efter att ha läst en krönika i senaste numret av Populär Arkeologi, känner jag mig manad att göra en politisk-arkeologisk reflektion.

Sammanhanget detta skall ses i är satt i relation till Alliansens kulturpolitik, i det här fallet dess Kulturmiljövårdande perspektiv. Att högertankesmedjan Timbro (Kapitalets väpnade gren), tycker att humanistiska vetenskaper enbart är ett jäkla flummeri som skall bestraffas med mindre studielån, ja det vet vi ju. Att Regeringen Reinfeldt även tyckar att Fas3:are (trälar, statare, arbetslinjare) skall utföra arbeten på museér gratis, och utan kunskapen om att sätta in dem i en vetenskaplig kontex, är även det välkänt.

Därför var det väl knappast otippat att Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i våras skickade ut ett såkallad Depardementsskriverlse som döptes till Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (KML). Denna skrivelse gick kort och gott ut på att ändra i KML, en lag som är aktad internationellt sett, som andra länder speciellt inom EU högaktar och vill efterlikna enligt mina källor. Ändringarna som skulle ske handlade grundläggande om att det ska bli lättare att gå runt kostsamma arkeologiska undersökningar vid byggen etc, genom att byggherrar ska kunna lägga ut detta på privata entreprenörer. Kulturarbetarskrået reagerade givetvis kraftigt, för detta skulle självfallet bara innebära ytterligare en privatisering och realisation av den verksamhet som FAKTISKT syftar till att sätta in arkeologiska fynd i en vetenskaplig kontext. Som TUR var, fattade Adolfsson Liljeroth att samfundet aldrig skulle acceptera det förslagna, och intog en hållning av spelad ödmjukhet. Vi ser alla vad planen egentligen är….inte sant?

Som grädde på moset vill Europeiska Unionen pressa Sverige till att häva förbudet för privatpersoner att inneha en metalldetektor. Detta förbud kan tyckas löjligt, men enligt Populär Arkeologi, så ÄR internationell handel med kulturhistoriska föremål den tredje största kriminella verksamheten efter Narkotika och Vapenhandel. Detta direktiv från EU skall nu snabbutredas och lagen skulle träda i kraft den första Januari 2012, och enligt Populär Arkeologis krönikör så sker det utan större gnöl från regeringen.

ÄR detta vägen vi vill gå? Borde detta inte vara en fråga där politisk konsenus borde råda, speciellt med tanke på hur högaktad KML faktiskt är? Speciellt med tanke på att andra länder inom EU skärper sin lagstiftning kring kulturminnen? Varför väcks inte opinion kring detta!! Ett par förslag till Alliansen: varför inte låta polisiär verksamhet skötas av privata företag, låta fas3are upplåta sina hem som fängelser för att få sin surt förvärvade peng? Nej just det…det är ju vrickat…..

Vysotskij