Homo Paniscus och Evolutionen kontra Kreationismen

Det börjar bli dags för ett riktigt utpräglat Arkeologiskt inlägg, blandat med lite politik som sedvanligt är. Ni kanske har noterat att jag är ateist, samt att vi har ett tämligen extremt kristet parti vid namn Kristdemokraterna i regeringen. Jag tänker tangera delar av deras politik och åsikter i detta inlägg.

Kristdemokraterna har en fraktion som inte kan liknas vid något annat än den amerikanska kristna högern, där tron på skapelsen och hat mot homosexuella är en stor beståndsdel.

Märk väl, tron på skapelsen, begrunda detta en kort stund. Med all den samlade kunskap vi idag besitter om jorden och mänsklighetens historia, så finns det alltså människor som till punkt och pricka väljer att tolka bibeln såsom sanning. Att gud skapade jorden under lite drygt en vecka. Olika dateringar finnes, men inga av dessa är grundade på sunt förnuft och vetenskap, men i runda slängar anses jorden vara skapad för mellan 6 och 8000 år sedan. Vidare ingår i den synen, synen på människan som kronan i skapelsen, och en syn på Homo Sapiens som skapad färdig. Färdig i den mening att hon står fri från evolutionen. Ovanstående TROTS att vi VET att jorden är miljarder år gammal, att vi vet att människan kontinuerligt har utvecklats från homininer såsom Australopithecus, Homo HabilisHomo Ergaster , Homo Erectus och Homo Neanderthalensis och så vidare. Paleoantropologer och Arkeologer hindrades länge av kyrkans våta handduk över all vetenskap, vissa frågor tilläts helt enkelt inte ställas, tex Solens placering gentemot Jorden, Jordens Ålder och människans ursprung.

Men låt oss stanna vid människovardandet. Människan är inte sprungen ur Adam och Eva, snarare ur ”Lucy” och ”Turkana pojken”. De högre stående primaterna, men tvåbenhet, kognitiv förmåga och kunskap om producerande av verktyg stod oss väldigt väldigt nära dock. Så nära som man kan komma egentligen utan att vara Homo Sapiens. Vi kanske inte skulle förstått varann eller kunnat föröka oss med alla av dem, men utvecklingsmässigt står vi i en rak (snarare lite smått krokig) linje med dessa människoapor.

Ta bara den nuvarande dvärgchimpansen/Bonobon som exempel på evolution. Bonobon är till 97% (give a few take a few) genetiskt lik oss Homo Sapiens. Vi är så pass lika varann sett till genetik att organdonation och blodtransfusion är möjlig teoretiskt mellan arterna. Bonobo (Pan Paniscus) är en egen art gentemot vanlig Chimpans (Pan trogdlytes),de är i mångt och mycket samma art. Dock har de varit åtskilda evolutionärt i 2,5 miljoner år. De delar till största delen beteenden dock så skiljer de sig på vissa centrala faktorer som gör att Bonobon sedan 90-talet räknas som en egen art. De har slankare kropp, avviker i socialt beteende på vissa punkter, mindre skalle, kortare underarmar och underben samt längre överarmar och överben. Enligt mina källor så skiljer sig genomet mellan vanlig Schimpans sig gentemot Dvärgschimpans med 0,4 %. Kan vara en pissdroppe i havet kan tyckas, minns dock skillnaden mellan Pan-släktet kollektivt och Homo Sapiens mindre än 3 % totalt. Vissa forskare vill gå så långt som att hävda att vi egentligen inte borde specificera Homosläktet och Pansläktet separat längre, snarare att Chimpanser borde räknas till det gemensamma släktet Homo Paniscus. Detta mina vänner tycker jag är väldigt vackert, fritt från religiös dogmatism och bronsålder-nomad-religionsuppfattning om sakernas beskaffenhet.

Varför är detta viktigt politiskt idag då? Jo den aspirerande partiledarkandidaten Mats Odell i Kristdemokraterna tillhör som en liten parantes Pingstkyrkan i Vallentuna, som han reguljärt frekventerar enligt egen utsaga. Just denna församling står Genesis nära, en tankesmedja som vill verkar för en kreationistisk syn på människan och Jordens historia. Märk väl det är år 2011 av ”guds” nåde i år. När får vi se en mediastorm kring detta, att vi har dylika tokstollar i Riksdag och Regering?

Vysotskij

DN1 DN2 Alliansfritt för mer om den Kristna högern