#Stuffmoderaternadid v.1.1

Det är bråda dagar att vara moderat minsann. Inte nog med att man skötte Arkelstens m.fl rent ut sagt lögnaktiga historiesyn förra veckan, nu har de riksdagsledamöter som öppet hävdar att det inte finns några fattiga i Sverige. Man skulle kunna säga att lögnaktighetens cirkel är sluten rentutav. Maken till arrogans får man leta efter med strålkastare på politikerhimlen. @Svdbrannpunkt (Brännpunkt i Svd), skickade fram en lämpad högerhistoriker för att minsann visa på hur ledande Allmänna valmansförbundet hade varit i att få igenom rösträtten 1907-1911….men glömde symptomatiskt att berätta att det rörde sig om ”lika” rösträtt för män, och en liten lättning på den graderade skalan. Det vill säga att man fick rösta beroende på hur mycket man hade i plånboken! Inte heller berättade artikeln om det hårdnackade motstånd som AVF gjorde i första kammaren mot rösträttsreformer. Nej Moderaterna, detta kan ni inte mygla bort….

När jag ändå är inne på ämnet, jag lyssnade precis till Staffan Heimerson och Leo Lagerkrantz om Oljeutvinning på Studio Ett i P1. Den gunstige herrn ger ett totalt okunnigt intryck om verkningar av ny-imperialismen i Afrika. Han har enligt egen utsaga rest så pass mycket i regionen att han anser sig kunna säga att mycket av det som påståtts skett där är rena fabrikationer.Våldtäkter finns det inget stöd för, de två miljoner människor som anses ha avlidit eller drivits på flykt vill han inte heller kännas vid. Snarare framstår han som en modern imperialist i bästa TinTin-anda, som reser över kontinenten i sin mosquito-hatt samt en hjälpreda som lydigt kallar honom för Bwana. Kanske skulle han göra ”en birro” och hybrisföreslå att han kan ta över efter bildt som utrikesminister!? Skämt åt sidan som frukthandlarn sa, det framkallar fysiskt illamående att höra en etablerad journalist orera med sådan brist på insikt i hur den Afrikanska kontinenten som helthet har behandlats de senaste femhunda-ish åren.

Vysotskij

DN DN2Studio Ett-reportaget,

Annonser

#stuffmoderaternadid

Jag har varit inne på det så många gånger förut, att skapa tolkningsföreträde gällande sina egna partipolitiska frågor. Kanske är det detta som moderaterna har hållit på med de senaste tio åren. Omdana sitt politiska verk så till den milda grad att de får vanligt folk att tro att de är ett arbetarparti. Den historien kan vi ju, vad partiets välfärdspolitik går för, sälj ut, släng ut, casha in!

Det som är desto farligare är att man spelar på människors okunskap. Det är svårt att tolka deras förfarande på något annat vis. Först lyckas man envist trumma in sitt budskap att man på något vis helt plötsligt är ett arbetarparti, klassisk Stalinistiskt grepp för övrigt att göra gällande att det bara kan finnas ETT sant arbetareparti! Nästa steg är uppenbarligen att ta lögnerna till ytterligare en nivå, klippa och klistra i sin egen historia för att göra den nuvarande lögnen ännu mer gångbar. Att  Moderaterna skulle vara det parti som gick i bräschen för parlamentarism och rösträtt är inget annat än en ren lögn. Slå upp valfri bok om Svensk historia, och läs mycket noggrant kära läsare. Finner du inte att högern kämpade med näbbar och klor för att hindra demokratins införande i form av allmän och lika rösträtt (tillsammans med Kungahuset), så läser du förmodligen en framtidsbok där Moderaterna har redigerat klart. Sen att man kryddar det hela med en präktig lögn om motståndet mot Apartheid, det gör bara saken än mer obehaglig(Som enda parti röstade man mot sanktioner mot Sydafrika)! ATT DE HAR MAGE!!!

Upp är ner, vänster är höger, sanning är lögn, Krig är fred the list goes on. Kraftiga 1984-vibbar på detta. Särintressenas parti har gjort det igen! Carl Bildts handel och vandel med sina oljebesudlade labbar är inget isolerat fall i nutid, tvärtom, detta är ett mönster. Att man kollektivt som parti ALLTID låter marknadens intressen stå över petitesser såsom mänskligt lidande, demokrati och vett!

Det är fult att ljuga

/Vysotskij

Alliansfritt DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 Newsmill-artikel på ämnet Apartheid

Från Oskarshamn till Sudan

Hetsen och drevet kring Håkan Juholts påstådda fiffel börjar nu ta episka proportioner! Jag tänker inte ta ställning till fall det är regelrätt fiffel han har sysslat med, men jag skulle i alla fall bli väldigt förvånad om det visade sig att det var utfört för att sko sig själv! Mediakollektivet bär dock allena ansvaret för den ”tjära och fjäder” mentalitet som råder för tillfället. Precis som jag har varit inne på i bla en debattartikel är detta helt i linje med den borgerliga mediestrukturen, så mycket att deras egna kulturskribenter ställer sig frågan om det är tillåtet att vara ledare för Sap! Självfallet blåser detta upp till storm, oavsett om reglerna har varit luddiga och modifierade efterhand, det är en del av paradigmet, slå hårdast mot dem som befinner sig närmast utanför makten! Vissa vill kanske göra gällande att undertecknad har foliehatt på, må så vara, men jag ser ingen konspirationsteori, bara en krass realitet i Gramscis anda.

Kan Juholt sitta kvar då? Knappast, det kommer inte medielogiken tillåta! Har han misskött sig då? Förmodligen lite för mycket gentemot vad som tillåts, inom paradigmet!

Samma mekanism verkar också skyddande. Samma struktur som kallar Håkan för ”Ljugholt” eller ”tjuvholt”, är den som skyddar dem innanför! För i all ärlighet, vem kan hävda att Juholts handel och vandel är värre än De oljegiriga händer som förde Carl Bildt till södra Sudan? Som fördetta medlem i Lundin Petroleums styrelse är han kollektivt misstänkt för brott mot mänskligheten. Det stannar inte där, hans fördetta uppdragsgivare handlade glatt med den nyligen avsatte Ghadaffis Libyen!

Varför klarade sig Bildt undan denna veritabla skitstorm kan man undra? Eller hur kom det sig att vi så snabbt glömde bort de sålda radarsystemen till Libyen, med moderata ministrar på säljresa i Tripoli? Hade det varit Juholt som rest dit, är frågan om det inte hade krävts extraskydd från Säpo nu!

/Vysotskij

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7

Hoppas verkligen att det drar igång ett drev kring det som verkligen är en skandal i Svensk politik, nämligen Carl Bildts förehavanden i Lundin Oil/Petroleum; DN8 DN9 DN 10 DN11

 

 

 

 

 

Homo Paniscus och Evolutionen kontra Kreationismen

Det börjar bli dags för ett riktigt utpräglat Arkeologiskt inlägg, blandat med lite politik som sedvanligt är. Ni kanske har noterat att jag är ateist, samt att vi har ett tämligen extremt kristet parti vid namn Kristdemokraterna i regeringen. Jag tänker tangera delar av deras politik och åsikter i detta inlägg.

Kristdemokraterna har en fraktion som inte kan liknas vid något annat än den amerikanska kristna högern, där tron på skapelsen och hat mot homosexuella är en stor beståndsdel.

Märk väl, tron på skapelsen, begrunda detta en kort stund. Med all den samlade kunskap vi idag besitter om jorden och mänsklighetens historia, så finns det alltså människor som till punkt och pricka väljer att tolka bibeln såsom sanning. Att gud skapade jorden under lite drygt en vecka. Olika dateringar finnes, men inga av dessa är grundade på sunt förnuft och vetenskap, men i runda slängar anses jorden vara skapad för mellan 6 och 8000 år sedan. Vidare ingår i den synen, synen på människan som kronan i skapelsen, och en syn på Homo Sapiens som skapad färdig. Färdig i den mening att hon står fri från evolutionen. Ovanstående TROTS att vi VET att jorden är miljarder år gammal, att vi vet att människan kontinuerligt har utvecklats från homininer såsom Australopithecus, Homo HabilisHomo Ergaster , Homo Erectus och Homo Neanderthalensis och så vidare. Paleoantropologer och Arkeologer hindrades länge av kyrkans våta handduk över all vetenskap, vissa frågor tilläts helt enkelt inte ställas, tex Solens placering gentemot Jorden, Jordens Ålder och människans ursprung.

Men låt oss stanna vid människovardandet. Människan är inte sprungen ur Adam och Eva, snarare ur ”Lucy” och ”Turkana pojken”. De högre stående primaterna, men tvåbenhet, kognitiv förmåga och kunskap om producerande av verktyg stod oss väldigt väldigt nära dock. Så nära som man kan komma egentligen utan att vara Homo Sapiens. Vi kanske inte skulle förstått varann eller kunnat föröka oss med alla av dem, men utvecklingsmässigt står vi i en rak (snarare lite smått krokig) linje med dessa människoapor.

Ta bara den nuvarande dvärgchimpansen/Bonobon som exempel på evolution. Bonobon är till 97% (give a few take a few) genetiskt lik oss Homo Sapiens. Vi är så pass lika varann sett till genetik att organdonation och blodtransfusion är möjlig teoretiskt mellan arterna. Bonobo (Pan Paniscus) är en egen art gentemot vanlig Chimpans (Pan trogdlytes),de är i mångt och mycket samma art. Dock har de varit åtskilda evolutionärt i 2,5 miljoner år. De delar till största delen beteenden dock så skiljer de sig på vissa centrala faktorer som gör att Bonobon sedan 90-talet räknas som en egen art. De har slankare kropp, avviker i socialt beteende på vissa punkter, mindre skalle, kortare underarmar och underben samt längre överarmar och överben. Enligt mina källor så skiljer sig genomet mellan vanlig Schimpans sig gentemot Dvärgschimpans med 0,4 %. Kan vara en pissdroppe i havet kan tyckas, minns dock skillnaden mellan Pan-släktet kollektivt och Homo Sapiens mindre än 3 % totalt. Vissa forskare vill gå så långt som att hävda att vi egentligen inte borde specificera Homosläktet och Pansläktet separat längre, snarare att Chimpanser borde räknas till det gemensamma släktet Homo Paniscus. Detta mina vänner tycker jag är väldigt vackert, fritt från religiös dogmatism och bronsålder-nomad-religionsuppfattning om sakernas beskaffenhet.

Varför är detta viktigt politiskt idag då? Jo den aspirerande partiledarkandidaten Mats Odell i Kristdemokraterna tillhör som en liten parantes Pingstkyrkan i Vallentuna, som han reguljärt frekventerar enligt egen utsaga. Just denna församling står Genesis nära, en tankesmedja som vill verkar för en kreationistisk syn på människan och Jordens historia. Märk väl det är år 2011 av ”guds” nåde i år. När får vi se en mediastorm kring detta, att vi har dylika tokstollar i Riksdag och Regering?

Vysotskij

DN1 DN2 Alliansfritt för mer om den Kristna högern

Marcus Birro och hans hybris

Jag vet inte fall jag ska skratta eller gråta av den här soppan kring Marcus Birro. Han må ha varit en mysfarbror i Karlavagnen, eller snackat boll på ett förtjänstfullt vis. Men någon vidare djup kunskap kring politik kontra medierna verkar han inte ha. Tanken att se honom som partiledare för Kristdemokraterna kan inte tolkas annat än som en hybris som började den sekund han vann På spåret med Johanna Koljonen, förmodligen tidigare än så.  Kristdemokraterna, som fortfarande har stora problem med den kristna extremhögern och dess hatandande mot diverse minoriteter, och kanske framförallt samkönade förhållanden och annan ”dekadens”. Ett parti som i många frågor är på den yttersta höger-breivik-kanten, torde ha större problem än denna lilla röra.

Birro ser alltså inte problematiken i att vara bisittare i en stor teveshow som tangerar ämnet politik (även om Ekdal är så färgad att det smäller om det) samtidigt som man kandiderar till ordförandeposten i ett politiskt parti. Att Kristdemokraterna ens skulle vilja ta i en sådan kandidat med tång håller jag för orimligt, speciellt när det finns många erfarna politiker med mer sans inom det partiet. Sans nog att inte impulsivt ge vika för insikten att ”JA fan partiledare, det kan jag nog vara och detta är ju partiet för mig”. Denna insikt verkar tillexempel Lars Adaktusson besitta, som trots sin stora kompetens inom politik och mediavärlden, ser att man inte kan sitta på två stolar. Man kan inte granska makten och samtidigt vara en del av den. Därför Marcus Birro så kan du inte jobba med politik på Tv4 och samtidigt kandidera till partiledarposten för Kristdemokraterna! Förresten, var inte herr Birro med i ngt första majtåg för Socialdemokraterna för inte så herrans massa år sedan, underligt att han bytt sida så radikalt att han samsas med hbt-hatarna i Kristdemokraterna i så fall!

Tacka fasen för att ”de jävlarna” sparkade dig…

Vysotskij

DN1, DN2, DN3, DN4,  Schulmans ordbajs, Emmanuel Karlsten, Veronica Svärd (Fi)