The revolution continues to be televised..

Ytterligare en av Nordafrikas diktaturer är på väg att falla under sin egen bila! Tyvärr verkar inte reaktionen från  makthavarna i Libyen ha några som helst silkesvantar på sig, inte för att Mubaraks hundar eller Ben Alis ditos hade det, men det som verkar ske nu är av helt andra dimensioner.

Idag går ryktet att Libyen har satt in sitt flygvapen med Mirageplan mot demonstranter i Tripoli, märk väl, stridsflygplan! Khadaffi uppges ha flytt redan, och ryktesvägen Vidriga bilder på lemlästade kroppar sprids över socialamedier såsom Twitter, dess äkthet kan jag inte gå i god för, men om det är som man får anta, att de är autentiska så är det något av det gräsligaste jag har sett på en dataskärm.

Jag undrar om Carl Bildt, Sveriges utrikesminister, har sett de bilderna? Har du det Carl? Han hade uppenbarligen inte det tidigare idag när han uttalade sig om protesterna i Libyen;

I en intervju om läget i Libyen vill utrikesminister Carl Bildt inte uttala sitt stöd för de människor som nu protesterar mot den nordafrikanska diktaturen.
– Det handlar inte om att stödja den ena eller andra, det handlar om att få stabilitet och en rimlig utveckling, säger han till Sveriges Radio Ekot. (Från dagens arena)

Det spelar inte någon roll fall Carl har sett bilderna då han uttalar detta, han borde skämmas ihjäl karlsloken och avgå illa kvickt! Har man den positionen, så MÅSTE man ha ryggrad att säga när nog är nog! Men det är symptomatiskt för Moderata regeringsföreträdare kan man tycka, när marknaden och tillväxten är hotad, ja då så spelar inget annat någon roll. Precis som när Carls polare röjde loss i östra Sudan, Darfur hette det visst! OCH NEJ ingen har glömt det Carl Bildt, hur kladdiga dina händer är efter du har vart och rotat i syltburken! Och då har vi inte ens kommit in på svenska ministärers resor till Libyen för att sälja svenska vapensystem till vem då? Jo Khadaffi!

Kapitalet och kapitalisterna….

Vysotskij

Dagens Arena , DN , Moderat kritik mot Bildt , DN2 , DN3

P.S OM det nu förhåller sig så att Khadaffi har flytt till Chavez Venezueala, så förutsätter jag att den Europeiska vänstern gör precis som den borde och fördömmer Chavez benhårt! Dylika kriminella har endast EN plats att vila på, och det är Haag, och det inför rätta. D.S

Annonser

Må murarna rämna!

De folkliga upprorens tid är inte förbi, detta skänker hopp till alla de miljoner själar jorden över som lever under förtryck! I dag lämnade Hosni Mubarak sin position som i princip enväldig härskare över Egypten. Den historiska och samhällsvetenskapliga ekvationen, där lidandet tillslut utmynnar i folkliga resningar mot sina herrar visade sig återigen. Ingen säkerhetspolis, ingen främmande makt, ingen motarbetande statsapparat i världen kan stå i mot den typen av massiva protester och strejker under längre perioder. Till och med det mest cementerade regim kan inte hantera trycket från miljontals medborgare i rörelse mot strömmen.

Det är även med tillförsikt som demokratisk socialist som jag skådar att den demokratiska massan, kollektivt kan avsätta sina herrar utan större blodspillan. Karl Marx teser visar sig inte alls nödvändigtvis behöva realiseras genom en blodig revolution, generalstrejk och massprotester är ett lika starkt påtryckningsmedel. I kombination med den moderna världens kommunikationsmedel, såsom internet och global media, KAN tjäna medborgarnas intressen även i så monumentalt stora skeenden som dessa! Det går inte nog att understryka vikten av sociala medier i den Egyptiska revolutionen anno 2011. Sagan om denna revolution borde sända signaler till reformistiska socialister över hela världen att man inte KAN förneka kraften i en radikalisering av massorna. Det är dags för SAP att skriva tillbaka Socialismen som sitt slutgiltiga mål och att göra upp med sina historiska snedsteg!

I afton, go vänner, så glädjs vi med Egyptens folk! I morgon fortsätter någon slags vardag för dem som är tio resor mer utmanande än det som har varit; att återskapa sitt samhälle till något varaktigt, demokratiskt och framför allt rättvist!

/Vysotskij

P.S Västvärldens oförmåga att få bort Mubarak, dess i många fall direkta stöd till terrorregimen (USA) och Eu: s hycklande gällande sina syskon på andra sidan havet, det låter vi morgondagen få hantera! D.S

DN1 DN2 DN3

The Revolution IS Televised!

Jag tänker inte aspirera att bidraga med ett inlägg om de Nordafrikanska Revolutionernas timfärska utveckling, det gör andra bättre!

Det är till att börja med fascinerande att följa Revolutionerna live, det är unikt, det är ett historisk skifte och det är framförallt revolutionerande. Tänk er, aldrig tidigare att man kunnat följa folkliga uppror på detta vis. Genom twitterflöden, bloggar och det digitaliserade samhället i stort kan vi sitta på första parkett i historiens skeenden och höra se och läsa deltagarnas egna ord! Framförallt kan vi informeras om vad som för 20 år sedan dök upp långt efter det inträffade, live, direkt på våra datorer och i våra mobiltelfoner. Till exempel det faktum att 6 Al Jazeera reportrar greps tämligen bryskt i Kairo igår, att folk blir bryskt behandlade av militären för att de utnyttjar det som är en universiell mänsklig rättighet, nämligen rätten att tala!

Det började i Tunisien för snart två veckor sedan, eller rättare sagt långt mycket tidigare, men den kollektiva vreden över arbetslöshet och skenande matpriser nådde sin kulmen då. Resultatet då, en fallen regim med Ben Ali i spetsen.  Västvärldens liberala ledare drog en nästintill förvånad suck av skräck, varför gör de så här? Tunisien som så lyckat anpassat sig till EU:s och Världsbankens nyliberala reformer, och som presenterar en tillväxt på 7-8% årligen, och är våra lydiga allierade mot terror och våld? Nåväl externt våld kanske, men att säkerhetspolisen effektivt förtrycker och disciplinerar befolkningen såväl ekonomiskt som fysiskt är sådan som inte syns när man sitter och sippar margharitas i Souz! Det faktum att Ben Ali´s regim var ytterligare en i raden av roffar-regimer, som lät sitt folk svälta medan man skodde sig själva på deras bekostnad, det är faktum som herrarna Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt borde ta åt sig av. Vidare borde man verkligen titta sig efter vilka man frotterar sig med, med tanke på att Ben Ali´s parti hyllats till skyarna i Moderaternas egna Eu-parti!

Egypten då? En regional stormakt med väldig betydelse strategiskt för hela mellanösterns politiska situation, tillika en mottagare av miljardbistånd från USA! Ett bistånd som inte kan ses på annat sätt än ett legaliserande av Mubaraks korrupta skräckstyre, befriat från allt vad demokrati heter. Joe Biden ifrågasätter till och med demonstranternas verkliga rätt att demonstrera sin ilska offentligt! Fräckheten har nästintill episka propotioner. Fler människor torteras i Egypten än i Iran, ondskans axelmakt. Aldrig har väl citatet nedan varit på bättre plats än nu!

Måtte ni bäva, ni höga herrar!

”Of Course he´s a bad guy, but he´s OUR bad guy!”

 

/Kamrat Vysotskij

DN , DN2